22 de Enero 2005

Posters Guerra Civil

Galería de Carteles de la Guerra Civil española, del sindicato UGT.


Comments
Post a comment

Remember personal info?